Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các chất: (X) CH2OH-CH2OH;    (Y)

Cho các chất: (X) CH2OH-CH2OH;    (Y)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất: (X) CH2OH-CH2OH;    (Y) CH2OH-CH2-CH2OH; 

(Z) CH2OH-CHOH-CH2OH;   (R) CH3-CH2-CH2OH;    (T) CH3-CHOH-CH2OH.

Các chất có thể hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh lam là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các ancol có nhiều nhóm OH kề nhau

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn