Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất:  X: glucozơ; Y: Saccarozơ; Z: Tinh bột; T: Gli

Cho các chất:  X: glucozơ; Y: Saccarozơ; Z: Tinh bột; T: Gli

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất:  X: glucozơ; Y: Saccarozơ; Z: Tinh bột; T: Glixerin; H: Xenlulozơ. Những chất bị thuỷ phân là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn