Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất X , Y , Z , T có nhiệt độ sôi tương ứng là 21<s

Cho các chất X , Y , Z , T có nhiệt độ sôi tương ứng là 21<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất X , Y , Z , T có nhiệt độ sôi tương ứng là 210C ; 78,30C ; 1180C ; 1840C. Nhận xét nào sau đây đúng :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vì anilin có M lớn nhất nên có nhiệt độ sôi cao nhất.

3 chất còn lại có M tương đương nhau. Xét đến khả năng tạo liên kết H liên phân tử ( CH3COOH > C2H5OH > CH3CHO )

=> Nhiệt độ sôi của CH3COOH > C2H5OH > CH3CHO

=>B

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn