Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất: Zn, Cl<sub>2</sub>, NaOH, NaCl, Cu, HCl, NH<su

Cho các chất: Zn, Cl<sub>2</sub>, NaOH, NaCl, Cu, HCl, NH<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất: Zn, Cl2, NaOH, NaCl, Cu, HCl, NH3, AgNO3. Số chất tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các chất thỏa mãn : Zn , Cl2 , NaOH , HCl , NH3 , AgNO3

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn