Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các công thức cấu tạo sauSố công thức cấu tạo là đồ

Cho các công thức cấu tạo sauSố công thức cấu tạo là đồ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các công thức cấu tạo sau:

Số công thức cấu tạo là đồng đẳng của propilen (CH3 – CH = CH2) là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đồng đẳng là những hợp chất hữu cơ có thành phần phân tử hơn kém nhau 1 hay nhiều nhóm CH2 và có công thức cấu tạo tương tự nhau (dẫn đến tính chất hóa học tương tự nhau).

Giải chi tiết:

(3), (5) là đồng đẳng của propilen.

(1) không phải đồng đẳng của propilen vì có 2 liên kết đôi C = C còn propilen chỉ có 1 liên kết đôi C = C.

(2) không phải đồng đẳng của propilen vì có dạng mạch vòng còn propilen có dạng mạch hở.

(4) không phải đồng đẳng của propilen vì có liên kết ba C ≡ C còn propilen chỉ có liên kết đôi C = C

Vậy có 2 CTCT là đồng đẳng của propilen (3, 5).

Đáp án A

Ý kiến của bạn