Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các đặc điểm: (1) Được di truyền nguyên vẹn từ đời này

Cho các đặc điểm: (1) Được di truyền nguyên vẹn từ đời này

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các đặc điểm:

(1) Được di truyền nguyên vẹn từ đời này sang đời khác.                 (2) Mang thông tin di truyền.

(3) Thường tồn tại theo từng cặp.                                           (4) Có ở trong nhân và trong tế bào chất.

Cấu trúc có đủ 4 đặc điểm nêu trên là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cấu trúc có đủ cả 4 đặc điểm trên là Alen

Đáp án A

B sai, NST không di truyền nguyên vẹn từ đời này sang đời khác ( do có hiện tượng hoán vị gen)

C sai, kiểu gen được tổ hợp từ bố và mẹ, không tồn tại thành từng cặp

D sai, ADN bị thay đổi khi xảy ra hiện tượng hoán vị gen

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn