Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các đặc điểm sau: (1) ADN mạch vòng kép. (2) Có chứa

Cho các đặc điểm sau: (1) ADN mạch vòng kép. (2) Có chứa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các đặc điểm sau:

(1) ADN mạch vòng kép.

(2) Có chứa gen đánh dấu.

(3) ADN mạch thẳng kép. 

(4) Có trình tự nhận biết của enzim cắt.

(5) Có kích thước lớn hơn so với ADN vùng nhân. Có bao nhiêu đặc điểm đúng với plasmit làm thể truyền trong công nghệ gen?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đặc điểm của plasmit làm thể truyền là: (1),(2),(4),

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn