Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các đặc điểm sau: (1) AND mạch vòng kép (2) Có chứa ge

Cho các đặc điểm sau: (1) AND mạch vòng kép (2) Có chứa ge

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các đặc điểm sau:

(1) AND mạch vòng kép

(2) Có chứa gen đánh dấu

(3) Có trình tự nhận biết enzim cắt

(4) Có kích thước lớn hơn so với AND vùng nhân

(5) AND mạch vòng, đơn

(6) Có khả năng nhân đôi độc lập so với AND thể nhân

Đặc điểm đúng với plasmit làm thể truyền trong công nghệ gen?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Plasmit làm thể truyền trong công nghệ gen có các đặc điểm sau đây :

- AND mạch vòng

-  Có chứa gen đánh dấu

- Có trình tự nhận biết enzim cắt

- Có khả năng nhân đôi độc lập so với AND thể nhân

Đáp án A. 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn