Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các dung dịch amino axit : alanin ; glycin ; lysin ; axi

Cho các dung dịch amino axit : alanin ; glycin ; lysin ; axi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các dung dịch amino axit : alanin ; glycin ; lysin ; axit glutamic ; valin. Số dung dịch làm đổi màu quì tím là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các dụng dịch làm đổi màu quì tím là : Lysin (xanh) ; axit glutamic (đỏ)

=>A

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn