Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các dung dịch amino axit sau: alanin, lysin, axit glutam

Cho các dung dịch amino axit sau: alanin, lysin, axit glutam

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các dung dịch amino axit sau: alanin, lysin, axit glutamic, valin, glyxin. Số dung dịch làm đổi màu quỳ tím là

 

             


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các dung dịch làm quì tím đổi màu là: lysinh; axit glutamic

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn