Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các dung dịch : glucozơ, glixerol, axit axetic, etanol.

Cho các dung dịch : glucozơ, glixerol, axit axetic, etanol.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các dung dịch : glucozơ, glixerol, axit axetic, etanol. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt các dung dịch đó ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn