Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các dung dịch: K2CO3, C6</sub

Cho các dung dịch: K2CO3, C6</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các dung dịch: K2CO3, C6H5ONa, KHSO4, Na2CO3, Al(NO3)3, NH4NO3, CH3COONa, CH3NH2, lysin, glyxin. Số dung dịch có pH > 7 là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

K2CO3, C6H5ONa, Na2CO3, CH3COONa, CH3NH2, lysin.

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn