Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các dung dịch: X1: dung dịch HCl  X2</su

Cho các dung dịch: X1: dung dịch HCl  X2</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các dung dịch: X1: dung dịch HCl  X2: dung dịch KNO3   X3: dung dịch Fe2(SO4)3.

 Dung dịch nào có thể hoà tan được bột Cu:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn