Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các gluxit: mantozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh

Cho các gluxit: mantozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các gluxit: mantozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. Có bao nhiêu chất vừa làm nhạt màu nước brom vừa có phản ứng tráng bạc?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Mantozo và Glucozo

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn