Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các hidrocacbon: eten ; axetilen ; benzen ; toluen ; iso

Cho các hidrocacbon: eten ; axetilen ; benzen ; toluen ; iso

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các hidrocacbon: eten ; axetilen ; benzen ; toluen ; isopentan ; Stiren. Số chất làm mất màu dung dịch KMnO4 là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các chất làm mất màu dung dịch KMnO4 là 4 chất : eten ; axetilen ; toluen ; Stiren

( các chất có liên kết kép ngoài vòng benzen hoặc phần nhánh hidrocacbon của vòng benzen)

=>A

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn