Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các hiđroxit: NaOH; Mg(OH)<sub>2</sub>; Fe(OH)<sub>3</su

Cho các hiđroxit: NaOH; Mg(OH)<sub>2</sub>; Fe(OH)<sub>3</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các hiđroxit: NaOH; Mg(OH)2; Fe(OH)3; Al(OH)3. Hiđroxit có tính bazơ mạnh nhất là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Kim loại trong dãy điện hóa có tính khử càng mạnh thì tính bazo càng mạnh

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn