Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các hiện tượng sau: (1) Gen điều hòa của Operon Lac bị

Cho các hiện tượng sau: (1) Gen điều hòa của Operon Lac bị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các hiện tượng sau:

(1) Gen điều hòa của Operon Lac bị đột biến dẫn tới protein ức chế bị biến đổi không gian và mất chức năng sinh học

(2) Đột biến làm mất vùng khởi động (vùng P) của Operon Lac

(3) Gen cấu trúc Y bị đột biến dẫn tới protein do gen này quy định tổng hợp bị mất chức năng

(4) Vùng vận hành (vùng O) của Operon Lac bị đột biến và không còn khả năng gắn kết với protein ức chế

(5) Vùng khởi động của gen điều hòa bị đột biến làm thay đổi cấu trúc và không còn khả năng gắn kết với enzyme ARN polimeraza

Khi không có đường Lactozơ, có bao nhiêu trường hợp operon Lac vẫn thực hiện phiên mã


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi không có đường Lactozo, các trường hợp operon Lac vẫn thực hiện phiên mã là: (1) (4) (5)

1 : gen điều hòa mất chức năng → không có yếu tố kiểm soát → phiên mã

4 : vùng vận hành bị đột biến, không còn khả năng gắn protein ức chế → không được kiểm soát → phiên mã

Đáp án B

2 : mất vùng khởi động → ARN polimeraza không bám được → không phiên mã

3 : môi trường không có Lactose → gen điều hòa gắn vào vùng vận hành → không phiên mã

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn