Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các hiện tượng sau: 1. Một số loài cá sống ở mức nước s

Cho các hiện tượng sau: 1. Một số loài cá sống ở mức nước s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các hiện tượng sau:

1. Một số loài cá sống ở mức nước sâu có hiện tượng kí sinh cùng loài giữa cá thể đực kích thước nhỏ với cá thế cái kích thước lớn.

2. Cá mập con khi mới nở ra lấy ngay các trứng chưa nở làm thức ăn.

3. Hiện tượng liền rễ ở các cây thông nhựa

4. Nấm, vi khuẩn và tảo đơn bào sống cùng nhau tạo thành địa Y

5. Lúa và cỏ dại tranh dành ánh sáng, nước và muối khoáng trong cùng một thửa ruộng

Có bao nhiêu hiện tượng là cạnh tranh cùng loài.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các hiện tượng là cạnh tranh cùng loài: 1,2

Hiện tượng liền rễ thông => hợp tác  hỗ trợ cùng loài

Địa y => cộng sinh

Lúa và cỏ dại => cạnh tranh khác loài

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn