Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các hợp kim: Fe – Cu; Fe – C; Zn – Fe; Mg – Fe tiếp x

Cho các hợp kim: Fe – Cu; Fe – C; Zn – Fe; Mg – Fe tiếp x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các hợp kim: Fe – Cu; Fe – C; Zn – Fe; Mg – Fe tiếp xúc với không khí ẩm. Số hợp kim trong đó Fe bị ăn mòn điện hóa là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Fe bị ăn mòn khi Fe là anot(-) : Fe-Cu ; Fe-C

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn