Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các hợp chất hữu cơ: C2H2; C2

Cho các hợp chất hữu cơ: C2H2; C2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các hợp chất hữu cơ: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2  (mạch hở); C3H4O2 (mạch hở, đơn chức). Biết C3H4O2 không làm chuyển màu quỳ tím ẩm. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

   

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn