Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II);  Fe-C (III);  Sn

Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II);  Fe-C (III);  Sn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II);  Fe-C (III);  Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung  dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước   là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Trong cặp điện cực: kim loại – kim loại thì kim loại nào có tính khử mạnh hơn đóng vai trò là cực âm (anot) thì kim loại đó bị ăn mòn khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li.

- Trong cặp điện cực: kim loại – phi kim thường hay gặp nhất là Fe – C thì kim loại đóng vai trò là cực  âm và bị ăn mòn khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li.

- Do vậy các cặp hợp kim thỏa mãn là: I, III, IV.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn