Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các ion riêng biệt trong dung dịch là Ni2+, 

Cho các ion riêng biệt trong dung dịch là Ni2+, 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các ion riêng biệt trong dung dịch là Ni2+,  Zn2+, Ag+, Sn2+, Au3+, Pb2+. Ion có tính oxi hóa mạnh nhất và ion có tính oxi hóa yếu nhất lần lượt là

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Kim loại có tính khử mạnh thì ion của nó có tính oxi hóa yếu và ngược lại

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn