Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các kết luận sau 1.  Đột biến gen xảy ra ở vị trí vùng

Cho các kết luận sau 1.  Đột biến gen xảy ra ở vị trí vùng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các kết luận sau

1.  Đột biến gen xảy ra ở vị trí vùng khởi động làm cho quá trình dịch mã không được diễn ra

2.  Đôt biến gen có thể xảy ra ngay cả trong môi trường không có tác nhân gây đột biến

3.  Đột biến có thể có lợi, có hại hoặc trung tính

4.  Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa

Có bao nhiêu kết luận đúng ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đột biến gen xảy ra ở vị trí vùng khởi động làm cho quá trình phiên mã không được diễn ra => không xảy ra quá trình dịch mã => 1 đúng

Đột biến gen vẫn có thể xảy ra dù không có tác nhân gây đột biến do hiện tượng các nucleotit dạng hiếm bắt nhầm cặp => 2 đúng

Đột biến gen có thể có lợi có hại hoặc trung tính tùy thuộc vào tổ hợp gen và môi trường => 3 đúng

Đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa=> 4 đúng

Các kết luận đúng:1, 2,3,4

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn