Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các khu sinh học (biôm) sau đây: (1) Rừng rụng lá ôn đớ

Cho các khu sinh học (biôm) sau đây: (1) Rừng rụng lá ôn đớ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các khu sinh học (biôm) sau đây:

(1) Rừng rụng lá ôn đới       (2) rừng lá kim phương bắc(rừng taiga)

(3) rừng mưa nhiệt đới        (4) đồng rêu hàn đới

Các khu sinh học trên phân bố theo vĩ độ và mức độ khô hạn từ bắc cực đến xích đạo lần lượt là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các khu  sinh học phân phân bố theo vĩ độ và mức độ khô hạn từ bắc cực đến xích đạo lần lượt là:

Đồng rêu hàn đới => Rừng lá kim phương  Bắc => Rừng rụng lá ôn đới=> Rừng nhiệt đới

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn