Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các kim loại Fe, Mg, Cu và các dung dịch muối AgNO3

Cho các kim loại Fe, Mg, Cu và các dung dịch muối AgNO3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các kim loại Fe, Mg, Cu và các dung dịch muối AgNO3, CuCl2,  Fe(NO3)2. Trong số các chất đã cho, số cặp chất có thể tác dụng với nhau là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn