Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các kim loại : Na ; Mg ; Al ; K ; Ba ; Be ; Cs ; Li ; Sr

Cho các kim loại : Na ; Mg ; Al ; K ; Ba ; Be ; Cs ; Li ; Sr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các kim loại : Na ; Mg ; Al ; K ; Ba ; Be ; Cs ; Li ; Sr. Số kim loại tan trong nước ở nhiệt độ thường là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các kim loại tan trong nước ở nhiệt độ thường là : Na;K;Ba;Cs;Li;Sr

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn