Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các kim loại sau : Li, Na, Al, Ca, Sr. Số kim loại kiềm

Cho các kim loại sau : Li, Na, Al, Ca, Sr. Số kim loại kiềm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các kim loại sau : Li, Na, Al, Ca, Sr. Số kim loại kiềm trong dãy là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chỉ có : Li , Na

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn