Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các loại bằng chứng sau đây: (1) Bằng chứng giải phẫu s

Cho các loại bằng chứng sau đây: (1) Bằng chứng giải phẫu s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các loại bằng chứng sau đây:

(1) Bằng chứng giải phẫu so sánh    

(2) Bằng  chứng địa lí sinh học

(3) Bằng chứng hóa thạch     

(4) Bằng chứng hóa sinh

(5) Bằng chứng tế bào     

(6) Bằng chứng sinh học phân tử

Có bao nhiêu bằng chứng được coi là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chỉ có bằng chứng hóa thạch được coi là bằng chứng tiến hóa trực tiếp.

Tất cả những bằng chứng còn lại đều là bằng chứng tiến hóa gián tiếp

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn