Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các loại đột biến sau: 1.  Mất đoạn NST 2.  Lặp đoạn N

Cho các loại đột biến sau: 1.  Mất đoạn NST 2.  Lặp đoạn N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các loại đột biến sau:

1.  Mất đoạn NST

2.  Lặp đoạn NST

3.  Đột biến ba nhiễm

4.  Chuyển đoạn tương hỗ

5.  Đảo đoạn NST

6.  Đột biến thể tứ bội

7.  Chuyển đoạn trên 1 NST

Những loại đột biến nào làm cho hai gen nào đó trong hệ gen gần nhau hơn?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Lặp đoạn NST làm các gen khác nhau xa nhau hơn

Đột biến số lượng NST( thể ba nhiễm, thể tứ bội) không ảnh hưởng vị trí các gen trên NST

Các loại đột biến làm 2 gen nào đó trong hệ gen gần nhau hơn: 1,4,5,7

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn