Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các loại tài nguyên sau:

Cho các loại tài nguyên sau:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các loại tài nguyên sau:

(1)Năng lượng mặt trời

(2)Kim loại, phi kim

(3)Nhiên liệu, hóa thạch

(4)Năng lượng thủy triều, năng lượng gió

(5)Đất

(6)Nước sạch

(7)Không khí sạch

(8)Rừng

(9)Sinh vật

Có bao nhiêu loại tài nguyên thuộc dạng tài nguyên tái sinh?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các loại tài nguyên thuộc dạng tài nguyên tái sinh là : (5) (6)(7)(8)(9)

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn