Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nguyên tố: Al (Z = 13), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dã

Cho các nguyên tố: Al (Z = 13), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dã

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nguyên tố: Al (Z = 13), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Al : 1s22s22p63s23p1 ( nhóm IIIA , chu kỳ 3)

Si : 1s22s22p63s23p2 ( nhóm IVA , chu kỳ 3)

Mg : 1s22s22p63s2 ( nhóm IIA , chu kỳ 3)

Cùng chu kỳ , đi từ trái sang phải , bán kính nguyên tử giảm dần

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn