Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z

Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

   Áp dụng định luật bảo toàn:

Cùng 1 nhóm, bán kính tăng dần theo chiều tăng điện tích hạt nhân

Cùng 1 chu kì, bán kính giảm dần theo chiều tăng điện tích hạt nhân

=> K, Mg, Si, N

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn