Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 15), Y (Z = 8) và R (Z

Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 15), Y (Z = 8) và R (Z

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 15), Y (Z = 8) và R (Z = 37). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

M(Z=11) => Na

X(Z=15) => P

Y(Z=8) => O

T(Z=37) =>Rb

Oxi có độ âm điện lớn nhất ; Na và Rb cùng nhóm nên từ trên xuống thì độ âm điện càng giảm => độ âm điện của Rb nhỏ nhất.

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn