Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nguyên tử: <sup>27</sup><sub>13</sub> Al và <sup>35<

Cho các nguyên tử: <sup>27</sup><sub>13</sub> Al và <sup>35<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nguyên tử: 2713 Al và 3517Cl . Phân tử khối của hợp chất tạo nên từ các nguyên tử trên có thể có giá trị là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Hợp chất giữa 2 nguyên tố là AlCl3

=> M = 27 + 35.3 = 132

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn