Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nhận định sau: (1) Alanin làm quỳ tím hóa xanh. (2

Cho các nhận định sau: (1) Alanin làm quỳ tím hóa xanh. (2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhận định sau:

(1) Alanin làm quỳ tím hóa xanh.

(2) Axit glutamic làm quỳ tím hóa đỏ.

(3) Lysin làm quỳ tím hóa xanh.

(4) Axit ađipic và hexametylenđiamin là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon-6,6

(5) Methionin là thuốc bổ thận.

Số nhận định đúng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) Sai. Alanin không làm quì tím đổi màu

(5) Sai.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn