Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nhận định sau: (1): Trong một chu kỳ, tính kim loại

Cho các nhận định sau: (1): Trong một chu kỳ, tính kim loại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhận định sau:

(1): Trong một chu kỳ, tính kim loại giảm dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

(2): Trong một nhóm, tính phi kim tăng dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

(3): Trong một chu kỳ, bán kính nguyên tử giảm dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

(4): Trong một nhóm, độ âm điện giảm dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

Số nhận định chính xác là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chỉ có (2) sai vì trong một nhóm, tính phi kim giảm dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn