Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nhận định sau:  (1). Vùng kinh tế trọng điểm phía B

Cho các nhận định sau:  (1). Vùng kinh tế trọng điểm phía B

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhận định sau:

 (1). Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có nhiều tỉnh/ thành phố nhất

(2). Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam dân cư đông (15,2 triệu người năm 2006), nguồn lao động dồi dào, có chất lượng

(3). Triển khai những dự án có tầm cỡ quốc gia là định hướng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

(4). Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình năm của vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc là cao nhất trong ba vùng.

Số nhận định sai là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nhận định sai là:

(1). Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có nhiều tỉnh/ thành phố nhất

(4). Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình năm của vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc là cao nhất trong ba vùng.

=> Đáp án: C

Ý kiến của bạn