Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nhận định sau về Trung du và miền núi Bắc Bộ (1). L

Cho các nhận định sau về Trung du và miền núi Bắc Bộ (1). L

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhận định sau về Trung du và miền núi Bắc Bộ

(1). Là vùng giàu tài nguyên khoáng sản bậc nhất nước ta

(2). Lực lượng lao động dồi dào, có nhiều kinh nghiệm

(3). Chỉ có Sa Pa mới có thể trồng được rau ôn đới

(4). Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái là những vùng nổi tiếng trồng chè

 Số nhận định sai là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nhận định sai là:

2. Lực lượng lao động dồi dào, có nhiều kinh nghiệm

3. Chỉ có Sa Pa mới có thể trồng được rau ôn đới

Ý kiến của bạn