Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nhận định sau1 Có thể điều chế trực tiếp thuốc

Cho các nhận định sau1 Có thể điều chế trực tiếp thuốc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhận định sau:

(1) Có thể điều chế trực tiếp thuốc trừ sâu 666 từ benzen.

(2) Khi cho toluen phản ứng thế với brom khan (xt:Fe, to, tỉ lệ 1:1) thu được sản phẩm là m-bromtoluen.

(3) Tính chất hóa học đặc trưng của benzen là dễ cộng - khó thế.

(4) Các hiđrocacbon thơm đều có công thức tổng quát là CnH2n-6 (n ≥ 6).

Số nhận định sai


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức tổng hợp về hiđrocacbon thơm.

Giải chi tiết:

(1) đúng, vì benzen phản ứng với clo (ánh sáng, tỉ lệ 1:3) thu được hexacloran (thuốc trừ sâu 666)

(2) sai, vì sản phẩm thu được định hướng thế -Br vào vị trí o- và p-, không thu được sản phẩm m-bromtoluen.

(3) sai, vì tính chất hóa học đặc trưng của benzen là dễ thế - khó cộng.

(4) sai, vì không phải hiđrocacbon thơm nào cũng có công thức tổng quát là CnH2n-6 (stiren: C8H8).

⟹ Có tất cả 3 nhận định sai.

Chọn B.

Ý kiến của bạn