Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nhận định sau1 Cumen có công thức phân tử là C9

Cho các nhận định sau1 Cumen có công thức phân tử là C9

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhận định sau:

(1) Cumen có công thức phân tử là C9H12.

(2) Phản ứng đặc trưng của ankylbenzen là phản ứng cộng.

(3) Benzen phản ứng với clo tỉ lệ 1:3 thu được xiclohexan.

(4) Ankylbenzen làm mất màu dung dịch brom khi đun nóng.

(5) Benzen phản ứng với dung dịch HNO3(đ)/H2SO4(đ) thu được dung dịch trong suốt màu vàng.

Số nhận định sai


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức tổng hợp về hiđrocacbon thơm.

Giải chi tiết:

(1) đúng, vì cumen (isopropylbenzen) có công thức phân tử là C9H12.

(2) sai, vì phản ứng đặc trưng của ankylbenzen là phản ứng thế.

(3) sai, vì benzen phản ứng với clo tỉ lệ 1:3 thu được hexacloran (C6H6Cl6).

(4) sai, vì ankylbenzen không làm mất màu dung dịch brom ở mọi điều kiện.

(5) sai, vì benzen phản ứng với dung dịch HNO3(đ)/H2SO4(đ) thu được kết tủa vàng (nitrobenzen).

⟹ Có tất cả 4 nhận định sai.

Chọn D.

Ý kiến của bạn