Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các nhân tố sau : (1) Chọn lọc tự nhiên.               

Cho các nhân tố sau : (1) Chọn lọc tự nhiên.               

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhân tố sau :

(1) Chọn lọc tự nhiên.                

(2) Giao phối ngẫu nhiên.         

(3) Giao phối không ngẫu nhiên.

(4) Các yếu tố ngẫu nhiên.         

(5) Đột biến.                              

(6) Di gen.

Các nhân tố có thể làm nghèo vốn gen của quần thể là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các nhân tố có thể làm nghèo vốn gen của quần thể: 1,3,4,6

Giao phối không ngẫu nhiên tạo điều kiện cho các gen lặn gây hại được biểu hiện và có thể xuất hiện các đồng hợp lặn gây chết=> loại bỏ alen lặn ra khỏi quần thể

Giao phối ngẫu nhiên làm tăng tính đa hình của quần thể

Đội biến làm tăng số lượng alen của quần thẻ

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn