Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các nhân tố sau: (1) Chọn lọc tự nhiên   (2) Giao phối

Cho các nhân tố sau: (1) Chọn lọc tự nhiên   (2) Giao phối

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhân tố sau:

(1) Chọn lọc tự nhiên   (2) Giao phối không ngẫu nhiên   

(3) Giao phối ngẫu nhiên               (4) Các yếu tố ngẫu nhiên                                              

(5) Đột biến     (6) Di nhập gen.

Có bao nhiêu nhân tố không làm thay đổi tần số alen của quần thể?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các nhân tố không làm thay đổi tần số alen của quần thể: 2,3

Đáp án D .

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn