Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nhân tố sau, có bao nhiêu nhân tố sinh thái được coi

Cho các nhân tố sau, có bao nhiêu nhân tố sinh thái được coi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhân tố sau, có bao nhiêu nhân tố sinh thái được coi là nhân tố phụ thuộc vào mật độ quần thể?

(1)   Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong cùng quần thể.

(2)   Số lượng kẻ thù ăn thịt trong một quần xã.

(3)   Sức sinh sản và mức độ tử vong của quần thể.

(4)   Sự phát tán của các cá thể trong quần thể.

(5)   Nhiệt đô, độ ẩm và ánh sáng.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các nhân tố phụ thuộc mật độ quần thể là (1) (2) (3) (4)

Các nhân tố sinh thái  sinh là các nhân tố phụ thuộc vào mật độ ta có

- (1)            Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong cùng quần thể.

- (2)            Số lượng kẻ thù ăn thịt trong một quần xã.

- (3)            Sức sinh sản và mức độ tử vong của quần thể.

- (4)            Sự phát tán của các cá thể trong quần thể.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn