Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nhân tố sau: (l) Chọn lọc tự nhiên.                

Cho các nhân tố sau: (l) Chọn lọc tự nhiên.                

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhân tố sau:

(l) Chọn lọc tự nhiên.                             (2)Giao phối ngẫu nhiên.                           (3)Giao phối không ngẫu nhiên.

(4)  Cách li địa lý.                                   (5) Dòng gen                                            (6) Đột biến.

Có bao nhiêu nhân tố là nhân tố tiến hóa


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nhân tố tiến hóa: (1), (3), (5), (6).

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn