Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nhận xét sau: (1) Có thể tạo được tối đa 2 đipeptit

Cho các nhận xét sau: (1) Có thể tạo được tối đa 2 đipeptit

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhận xét sau:

(1) Có thể tạo được tối đa 2 đipeptit từ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp alanin và glyxin

(2) Khác với axit axetic, axit amino axetic có thể tham gia phản ứng với axit HCl 

(3) Giống với axit axetic, aminoaxit có thể tác dụng với bazơ tạo muối và nước

(4) Axit axetic và axit α-amino glutaric không làm đổi màu quỳ tím thành đỏ

(5) Thủy phân không hoàn toàn peptit: Gly-Ala-Gly-Ala-Gly có thể thu được tối đa 2 đipeptit 

(6) Cho Cu(OH)2 vào ống nghiệm chứa anbumin thấy tạo dung dịch màu xanh thẫm

Số nhận xét không đúng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) : 4 đipeptit

(4) có làm quỳ tím hóa đỏ;

(6): màu tím

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn