Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nhận xét về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử như sa

Cho các nhận xét về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử như sa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhận xét về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử như sau:

(1) Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch khuôn ADN được phiên mã là mạch có chiều 3’→ 5’.

(2) Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch ARN được kéo dài theo chiều  5’→ 3’.

(3) Ở một chạc chữ Y trong quá trình nhân đôi ADN, mạch mới bổ sung với mạch khuôn 5’ → 3’ được tổng hợp liên tục, còn mạch mới bổ sung với mạch khuôn 3’ → 5’ được tổng hợp gián đoạn tạo nên các đoạn ngắn (đoạn Okazaki).

 (4) Trong quá trình dịch mã tổng hợp prôtêin, riboxom trượt trên phân tử mARN theo chiều 3’→ 5’.

(5) Quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã đều có sự bắt cặp bổ sung giữa các nuclêôtit trên mạch khuôn với các nuclêôtit từ môi trường nội bào bằng các liên kết hiđrô.

Số nhận xét không đúng là

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Phương án (3) sai vì trong quá trình nhân đôi ADN ở một chạc chữ Y, trên mạch khuôn 3’→5’ mạch mới bổ sung được tổng hợp liên tục còn trên mạch khuôn 5’ → 3’ mạch mới bổ sung được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn (đoạn Okazaki).

- Phương án (4) sai vì trong quá trình dịch mã, riboxom trượt trên phân tử mARN theo chiều từ 5’→3’.

=> Đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn