Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các oxit có công thức hoá học sau: CO2, CO,

Cho các oxit có công thức hoá học sau: CO2, CO,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các oxit có công thức hoá học sau:

CO2, CO, Mn2O7, SiO2 MnO2, P2O5, NO2, N2O5, CaO, Al2O3

Các oxit axit được sắp xếp như sau:

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A loại do có CO, Al2O3

C loại do có CaO, MnO2

D loại do có CaO

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn