Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các phản ứng: (a) Sn + HCl (loãng)                     

Cho các phản ứng: (a) Sn + HCl (loãng)                     

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng:

(a) Sn + HCl (loãng)                                   (b) FeS + H2SO4 (loãng)

(c) MnO2 + HCl (đặc)                                (d) Cu + H­2SO4 (đặc)

(e) Al + H2SO4 (loãng)                                (g) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4

Số phản ứng mà H+ của axit đóng vai trò oxi hóa là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn