Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phản ứng hoá học sau: (1)  CaO + CO2 → C

Cho các phản ứng hoá học sau: (1)  CaO + CO2 → C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng hoá học sau:

(1)  CaO + CO2 → CaCO3.

(2)  Fe + O2 → Fe3O4.

(3)  Cu(OH)2 → CuO + CO2.

(4)  KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2.

(5)  Fe + HCl → FeCl2 + H2.

(6)  Fe + CuSO4→ FeSO4 + Cu.

(7)  KOH + HCl → KCl + H2O.

(8)  BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + NaCl.

Số phản ứng thay đổi số oxi hoá là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa là: (2), (4), (5), (6)

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn