Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phản ứng hóa học sau: (1)   Ca(OH)2     

Cho các phản ứng hóa học sau: (1)   Ca(OH)2     

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng hóa học sau:

(1)   Ca(OH)2          +          dung dịch NaHCO3     →

(2)   FeCl3               +         dung dịch Na2S            →

(3)    Ba(OH)2         +          dung dịch (NH4)2SO4   →

(4)   H2S                  +          dung dịch ZnCl2                     →

(5)   CO2                 +          dung dịch  Na[Al(OH)4]  ( hay  NaAlO2)       →

(6)   NH3                 +          dung dich AlCl3                      →

Số trường hợp có kết tủa xuất hiện là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn